Gode krefter fikk søndagsbladet på bena igjen!

Sammen med sogneprest Dom Albert Maczka gleder vi oss over at Suzana Zoric har tatt på seg å være redaktør for søndagsbladet med Thor-Erik Forsmark som medarbeider. Første nummer er allerede tilgjengelig, og resultatet lover svært godt! Bladet vil bli trykt fire ganger i året, før hver av høytidene Jul og Påske, og to ganger mellom disse.

Fra venstre Thor-Erik Forsmark, Suzana Zoric og soneprest Dom Albert Maczka

Suzana forteller videre:  I tillegg til informasjon om gudstjenester, høytider og fester, aktivitet i menigheten og diverse kunngjøringer ønsker redaksjonen at søndagsbladet etterhvert også kommer til å romme artikler, åndelige tekster, poesi og annet lesestoff som kan være av interesse for menigheten. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste menigheten til å bidra aktivt i skapelsen av søndagsbladet. Er det noen som arrangerer noe, har noe på hjertet, ønsker å kommentere noe, er det bare å kontakte oss eller skrive og sende inn. Hvis noen bærer på en skjult forfatter, føler et kall mot journalisme, eller bare ønsker å bistå er de hjertelig velkomne. Vi trenger et par medarbeidere til.

Vi gleder oss til videre arbeid med søndagsbladet og håper det blir til glede og nytte for menigheten, sier Suzana.

<media 12635>Les søndagsbladet her</media>