Godt nytt år!

Vi hadde håpet at vi ikke skulle behøve å begynne dette året med antallsbegrensninger, billetter og strenge restriksjoner, men slik ble det, og vi må forholde oss til myndighetenes påbud.

Dette vil si at vi nå for tiden kun har 50 plasser i søndagsmesser og høymesser, og 20 plasser i hverdagsmesse som ikke er høymesse.

Et av de nye påbudene vi fikk rett før jul var at vi MÅ registrere på hvilken plass alle som deltar i messen sitter når vi har 50 deltagere – noe en del av dere sikkert har merket konsekvensene av i løpet av julen. NB! Dette gjelder kun søndager og høymesser med inntil 50 deltagere.

Vi har valgt å prøve en enkel løsning som baserer seg på deltagerlistene som skrives ut fra billettsystemet, der man helt enkelt må sette seg på den plassen som har samme nummer som sitt navn på deltagerlisten. Vi har forståelse for at dette kanskje ikke føles like praktisk hele tiden, men alternativet til at alle sitter på tilvist plass er at vi bare kan ha tyve (20) messedeltagere, slik vi har i hverdagsmessene.

Vår ydmyke oppfordring til dere som har billetter til messene er derfor at dere for en kort periode prøver å være litt ekstra fleksible. Slik at alle får sin plass, og vi ikke sliter ut de frivillige som tross alt gjør så godt de kan og bare prøver å følge myndighetenes påbud. Dersom dere ikke vet hvilken plass dere skal sitte på kan dere spørre kirkeverten.

De som bor sammen og vanligvis er i samme kohort kan sitte tettere sammen enn en meter - under forutsetning av at de ikke dermed havner for nært en annen kohort. Det er også lov å bytte plass med hverandre, men prøv i så fall å sørge for at det noteres på listen hvor man har sittet (enten selv, eller om kirkeverten gjør det).

Til sist. Det har dessverre forekommet en del i det siste at det ikke er fler billetter igjen i billettsystemet, men når man vel kommer til messen finnes det ledige plasser i kirken. Vi ønsker at så mange som mulig får komme til messen, og vil derfor innstendig oppfordre alle som har billetter de ikke kan bruke til å avbestille disse, slik at en annen kan få benytte plassen.