Håndlagede rosenkranser med ferskvannsperler fra Filippinene!

Vår primus motor når det gjelder fundraising til nye St. Olav domkirke er uten tvil Isabel Bjørnaas. Hun har mange spennende planer i så måte. Akkurat nå tilbyr hun vakre håndlagede rosenkranser fra hjemlandet Filippinene.

Isabel Bjørnaas

Disse er velsignet av biskop Bernt Eidsvig. Siden velsignede gjenstander ikke kan selges og kjøpes, ønsker Isabel at  de som får en slik krans skal gi kr. 300 til ny kirke. Hun blir å treffe i høymessen søndag, for de som vil sikre seg en av disse vakre rosenkransene med store ferskvannsperler. Husk å ta med kontanter!