Her finner du svaret til Fylkesmannen fra Oslo Katolske bispedømme!

Den 9. april mottok Oslo katolske bispedømme et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med 12 oppfølgingsspørsmål til redegjørelsen som bispedømmet leverte den 16. mars i forbindelse med saken om medlemsregistrering.