Herrens fremstilling i tempelet - kyndelsmesse, 2. februar

40 dager etter at Jesus ble født, ble han fremstilt i tempelet etter gammel jødisk skikk.

The Presentation in the Temple, by Alvaro Pirez, ca. 1430

I tempelet var Simeon og Anna som begge lovpriste Jesus som frelseren Israels folk hadde ventet på. I klostrene synges Simeons lovsang hver kveld i dagens siste tidebønn, kompletorium: 

Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, en herlighet for ditt folk Israel. (Luk 2,29-32)

I før-reformatorisk tid var Kyndelsmesse en viktig festdag i Norge. Ordet kyndel betyr vokslys, og kommer av det latinske ordet candela. Man velsignet lys som skulle brukes i messen, men lysene kunne også tas med til hjemmene. I Norge ble det i senmiddelalderen vanlig å legge små velsignede lysvoksstykker fra denne kirkefesten inne i søljene som pyntet kvinnenes drakter.