Hildegard av Bingen

Vi har nå mottatt et kort sammendrag av foredraget som ble holdt av Sr.Hildegard fra Lunden kloster i Katolsk Forum 17/9. Det gleder oss å kunne gi dere en smakebit av dette flotte foredraget.

Hildegard av Bingen  (1098 – 17. september 1179) 

Hildegard av Bingen var et usedvanlig menneske. Hun var nonne, forfatter, poet, komponist, filosof, lege, liturg, kristen mystiker og visjonær, og benediktiner priorinne. Hun har vært betraktet som hellig i mange århundrer, og 7. oktober 2012 ble hun utnevnt til Kirkelærer av pave Benedikt XVI.

Fra foredraget:

Hildegard von Bingen er kjent for sin innsats på så utrolig mange og vidt forskjellige områder. Det som binder alt dette sammen er enhetspunktet, som er Jesus Kristus. 

Først og fremst var Hildegard nonne. Hun hadde viet hele sitt liv til Gud. Bibelen, bønn og kontemplasjon, men også Benedikts regel har preget henne mest.Hildegard tenkte helhetlig, og denne måten å tenke på var formet av Guds altomfattende tilstedeværelse. Guds kjærlighet gjennomtrenger alt og alle, og alt det synlige innenfor naturen peker på skaperen, blir transparent for den guddommelige virkeligheten som er opphav og mål for alt. Men for Hildegard var ikke naturen bare en Guds åpenbaring, Gud fikk et menneskelig ansikt i en konkret person, i Jesus Kristus, som hun etterfulgte. 

Har Hildegard noe å si til mennesker i dag? Ja, jeg tror hun er meget aktuell for oss mennesker i dag. I dag går alt svært raskt, livet er hektisk, det er mye bråk og støy. Selv om vitenskapen har økt vår kunnskap og forståelse, blir vi mer og mer innsnevret. Det er ganske få mennesker som har bevart den kontemplative dimensjonen i livet og derved et holistisk verdensbilde, hvor man ser den store sammenheng, slik som Hildegard gjorde det. Det Hildegard var mest opptatt av, var å leve i ærefrykt for og være i harmoni med Gud og skapelsen, med sine medmennesker og ikke minst med seg selv. I tillegg var hun opptatt av måtehold, å velge den gylne middelvei. En viss innsats må til for å oppnå noe, men for mye kan ødelegge alt. Hvis man bruker pil og bue som eksempel, så kan ikke pilen nå målet uten en viss spenning, men hvis buen spennes for stramt går den i stykker. Hildegard var helt enestående i klokt måtehold.

I den store helheten hører også spørsmål om helse og ernæring med. For Hildegard har helse og ernæring også en religiøs dimensjon, som ligger på et dypere plan en kun det kroppslige. Begrepet omfatter hele mennesket, kropp og sjel, våre lidenskaper og affekter. Legeplanter og urter kan lege kroppen, men viktigere enn kroppslig terapi er den  åndelige terapien i form av selverkjennelse, skriftestolen som forsoningens sakrament og eukaristiens sakrament. Denne åndelige føden gir kraft til sjelen på pilegrimsvandring gjennom livet. Hildegard visste at også synd og personlig skyld er helsefarlig dersom det er fortrengt, slik moderne vitenskap om psykosomatikk har bekreftet.

Forutsetningen for å bli og forbli frisk krever en sunn livsstil, godt kosthold og en fornuftig dagsorden. Hildegard sier: "Vær snill mot kroppen din, slik at sjelen har lyst å bo i den." Kunsten  består i den rette omgangen med lys og luft, mat og drikke, mosjon og hvile, å sove og å våke, balansen mellom å nyte og å faste. 

Hildegard var et utrolig livsbejaende menneske og hadde mye humoristisk sans. Hun påsto at "Gleden er det mest vitale livselement."

 Les mer om Hildegard av Bingen her på engelsk og her på norsk

Lytt til musikken hennes her