Hilsen og takk fra menigheten i Maco på Filippinene.

En gang i måneden samler vi i St. Olav Domsogn inn penger til menigheten Our Lady of Perpetual Help som bygger ny kirke. Nå står den nesten helt ferdig, og det er nye kirkebenker som står i fokus. Menigheten bestemte seg for å lage dem selv for å spare penger. Midler fra oss utgjør nesten en tredjedel av kostnadene til de nye kirkebenkene. Sogneprest Ruel Gualderama sender varme hilsener og takk til oss på vegne av menigheten.