Kom til kirken, men hold avstand.

Pandemisituasjonen forverrer seg, og vi ber alle om å holde to meters avstand til hverandre i St. Olav domkirke.

Pandemisituasjonen forverrer seg i vår by. Derfor ber vi nå alle om å holde to meters avstand i St. Olav domkirke, både når man går inn og ut, når man går til kommunion og når man sitter (unntak er felles hushold).

Dette betyr at kun to personer kan sitte på hver av de åpne benkene i midtskipet. 
Unntak er felles hushold, som kan fylle en hel benk, om de vil. 

Sideskipsbenkene er reservert felles hushold.

Med en slik ordning er det fremdeles valgfritt om man vil ta av munnbind eller ikke, så lenge man sitter på sin plass i benken.