Hør intervju med p.Egil på NRK P1, les biskopens preken fra prestevielsen.