Høytiden for Herrens åpenbaring og Helligtrekongersfest

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, kom noen stjernetydere fra landene i øst til Jerusalem. De spurte; "Hvor er den jødenes konge som nettopp er født? For vi har sett hans stjerne i Østen, og er komment for å hylde ham." (Matteus 2:1-2)

Mer om de tre vise menn her