Hyggelig besøk og hjelp til alle Påskens messer.

St. Olav Menighet får besøk av p Fredrik Hansen direkte fra Roma i Påsken.

Fredrik Hansen er født i Drammen i 1979 og opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 1999. Han har studert ved Universitetet i Oslo, ved presteseminaret Allen Hall og ved Heythrop College i England. Han ble presteviet i 2007. Han har arbeidet som kapellan i Lillehammer, vært privatsekretær for Biskop Bernt Eidsvig, vært prefekt og senere viserektor ved St. Eystein presteseminar og fylt et antall andre stillinger i Kirken i Norge. For tiden studerer han ved Det pavelige kirkeakademi i Roma. Han er i Trondheim i Påsken for å bistå Dom Albert med messefeiringen. Vi ønsker ham velkommen og håper han får en velsignet Påsketid i Trondheim.