I 2016 faller askeonsdag på den 10. februar

Askeonsdag har tradisjonelt vært en dag hvor man minnes menneskets dødelighet. I Den katolske kirke inneholder liturgien utdeling av askekors. Askeonsdag er også starten på fasten.

 Asken kommer fra palmegrener fra fjorårets <link http: no.wikipedia.org wiki palmesøndag>palmesøndag, som blir brent kort tid før askeonsdag, gjerne sammen med tidligere års hellige oljer. En geistlig tegner et kors med aske blandet med litt vann på pannen til hver enkelt av de troende, mens han sier noen ord som minner om menneskets dødelighet og/eller behovet for omvendelse. Det tradisjonelle formularet er «Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv; gjør bot så du kan ha evig liv».

Asken kan også drysses i korsform over den troendes hode, og dette ligger nærmest den eldste form benyttet i riten. For dette minner mest om den gamle tradisjonen med å drysse aske på hodet som et symbol på anger overfor Gud. Bot er i <link http: no.wikipedia.org wiki bibelen>Bibelen (både i GT og NT) flere ganger knyttet til faste, til og med dryssing av aske på hodet.

Det tidligste bevis for skikken er fra en liturgisk bok skrevet i <link http: no.wikipedia.org wiki mainz>Mainz ca. <link http: no.wikipedia.org wiki>960, og den ble gjort universell i den katolske kirke av <link http: no.wikipedia.org wiki pave>pave <link http: no.wikipedia.org wiki urban_ii>Urban II i <link http: no.wikipedia.org wiki>1091. I katolsk og <link http: no.wikipedia.org wiki den_ortodokse_kirke ortodokse>ortodoks tradisjon er askeonsdag en faste- og abstinensdag, hvilke betyr at de troende skal spise minst mulig, og helt unngå kjøtt.

Dagen før askeonsdag kalles på folkemunne <link http: no.wikipedia.org wiki fetetirsdag>fetetirsdag (Mardi Gras, Martedi grasso), og er avslutningen av den folkelige karnevalstiden.

 

Teksten er klippet fra Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Askeonsdag