Innsamlingsaksjon for kirkeinteriør til nye St. Olav Domkirke

Fredag 22. mai ble det holdt middag i forsamlingslokalet for å starte innsamlingsaksjoner for interiøret i nye St. Olav Domkirke. Nasjonalgruppene er oppfordret til å sette igang sine egne aksjoner og delta på sin måte, ut fra sin kultur og sine tradisjoner. Det er mye nytt som må skaffes, og det gamle må restaureres og repareres.

Middagen var svært vellykket. Dom Albert ønsket velkommen og velsignet maten.

Terje Bjørnaas, som sammen med Isabel Bjørnaas er ansvarlig for aksjonen, fortalte om målet med middagen: Ikke bare å samle inn penger fra de tilstedeværende, men å oppfordre hver nasjonale gruppe til å starte aktiviteter for innsamling. Hva om noen arrangerte vårt eget "St. Olav Løp", eller kanskje heller "St. Olav Turmars"? Kakesalg og  konserter er fine måter å samle folk og åpne hjertet og pungen på. Men det er sikkert at hver nasjonalitet har sine tradisjoner på dette området. Dersom noen trenger hjelp til å komme i gang, så snakk med p. Egil eller Dom Albert, eller med Isabel og Terje.

Under middagen presenterte p.Egil en oversikt over hva som trengs for interiøret. Han ga også en kort historisk innledning om St. Olav kirkes historie i Trondheim fra 1872. P. Øystein avsluttet med motiverende ord om hvordan vi kan nå målene for den nye kirken.

Det var i alt 33 personer til stede, de representerte fem nasjonaliteter: eritreisk, filipinsk, norsk, polsk og vietnamesisk. De som kom var utrolig generøse, og mer enn NOK 400.000 er allerede lovet, samt videre innsats og hjelp. Alle i menigheten er bedt om å hjelpe på sin egen måte i dette storstilte prosjektet som vil gi oss en vakker kirke vi alle kan samles i.