Innsettelse av sogneprest og generalvikar

I messen kl 17:00 (merk tidspunktet) torsdag 29. oktober vil biskop Bernt Eidsvig innsette p. Egil Mogstad som sogneprest i St. Olav menighet i Trondheim. Han vil også innsette Ole Martin Stamnestrø som generalvikar i Trondheim stift.

Det blir derfor ingen messe kl 18:30 denne dagen.