Katolickie forum 28 luty: "Kościół Klemensa i inne wczesnośrodeniowieczce kościoły w Trondheim

Arkeolog Anna Petersén opowie o wykopaliskach w kosciele Klemensa. Start: 19.00. Miejsce: lokale parafialne

Anna Petersén jest naukowcem i archeologiem, pracuje w Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU, w Trondheim. 

Anna Petersén zajmowała się archeologią średniowiecza i historią miast przez wiele lat i była odpowiedzialna za większość z wykopaliskich, któe zostały przeprowadzone w Trondheim od lat 1990.