Katolikker i Tyskland gløder for nye St.Olav domkirke i Trondheim!

Vi har viktige støttespillere! I flere år nå har katolikker i Paderborn og Tyskland for øvrig engasjert seg for å samle inn penger til vår nye domkirke. Det er hjelpeorganisasjonen Bonifatiuswerk som har satt i gang den storstilte kampanjen, og medlemmer av den katolske kirke i Paderborn deltar ivrig i innsamlingen. Bonifatiuswerk har som ett av sine formål å støtte katolikker i land og områder der de er et lite mindretall. Nord- og ØstTyskland, Skandinavia og de Baltiske statene er de viktigste områdene, og her i Trøndelag har vi flere ganger kunnet nyte frukten av dette arbeidet. Birgittaklosteret på Tiller og Mariaklosteret på Tautra er eksempler på prosjekter som er blitt mulige med pengestøtte fra våre tyske venner.

Disse plakatene var å se i Paderborn under den store festivalen for St.Liborius, byens skytshelgen. Foto: Gertrud Benjaminsen

Folket i Paderborn feirer hvert år sin skytshelgen <link http: en.wikipedia.org wiki liborius_of_le_mans external-link-new-window external link in new>St.Liborius med en stor festival, hvor det kan være opptil 1,7 millioner besøkende. «Da jeg var der som representant for Trondheim Stift for to år siden, så jeg plakater med bilder fra Trondheim og oppfordringer om økonomisk støtte til prosjektet ny St. Olav domkirke», forteller Gertrud Benjaminsen som selv er tysk men bor i Trondheim. «Det er stor oppfinnsomhet når det gjelder metoder for innsamling! I Bonifatiuswerk sin bod på festivalmarkedet sist sommer kunne man kjøpe en brikke til et stort puslespill som lå der, og så legge den på sin rette plass, og fordi det ikke var lett, ble det en underholdende utfordring for brikkens kjøper. Inntektene gikk til ny katolsk domkirke i Trondheim. Brev til en mengde enkeltpersoner i Tyskland med bønn om støtte til vårt prosjekt er også sendt ut. Jeg fikk høre fra tyske venner at nå hadde de fått brev om kirkeprosjektet i Trondheim!» forteller Gertrud.

Mange av oss vil huske den hyggelige og interesserte journalisten Harald Oppitz som var her i november for vel to år siden. Han hadde i oppdrag å lage en film for <link http: www.bonifatiuswerk.de external-link-new-window external link in new>Bonifatiuswerk, og denne blir nå vist i mange forskjellige sammenhenger der penger til ny kirke i Trondheim samles inn. Filmen er tilgjengelig på et eget nettsted for ny domkirke i Trondheim, <link http: kathedraletrondheim.de external-link-new-window external link in new> katedraletrondheim.de  som Bonifatiuswerk har opprettet.

Vi kommer tilbake etter hvert med mer informasjon om hvordan våre kjære katolske venner i Tyskland står på for oss!