Katolsk forum er liv laga!

I disse digitale tider er det ingen selvfølge at det gode gammeldagse foredraget rundt et tema trekker folk opp av sofaen i mørke vinterkvelder. Men Bodil Evjenth og Solveig Bøe har ikke hatt problemer med å fylle benkeradene etter at de vekket Katolsk forum til live igjen i St. Olav menighet i Trondheim.

Solveig Bøe og Bodil Evjenth

Flere av temaene har tiltrukket seg folk utenfor Den katolske kirke, mange har funnet veien over glattisen til vår nokså bortgjemte St. Olav interimskirke.

Helgen 20-22.mars deltok de to på årsmøte i organisasjonen<link http: www.kirkeakademiene.no external-link-new-window external link in new> Norske kirkeakademier. Her knytter vi kontakter på tvers av kirkesamfunn, og vi opplever det som et privilegium å få være med på disse samlingene, forteller Bodil og Solveig. Tema for årets årsmøte var ekstremisme og fundamentalisme.  

Neste tema i katolsk forum er Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem: Trenger kirken i Det hellige land ridderordenen idag? Helene Lund, som leder den norske grenen av  denne ordenen, holder foredraget. Dato er 5.mai.  Vi kommer tilbake med en nærmere omtale av dette.