Katolsk Forum på Palmesøndag

Biskop Bernt Eidsvig vil holde innlegg i Katolsk Forum når han besøker Trondheim for å feire Palmesøndag sammen med oss.

Forumet finner sted i forsamlingslokalet i kirken og begynner etter messen og kirkekaffen, kl. 13.30. Biskopen tar utgangspunkt i følgende utsagn: Kirken i Norge vokser sterkt på grunn av økt innvandring. Hvordan kan vi klare å bli én kirke?

Katolsk Forum
St. Olav Menighet
Trondheim

KIRKEN I NORGE - I SPENNING MELLOM FORTID OG FREMTID

ved Biskop Bernt Eidsvig can. reg.

Kirken i Norge vokser sterkt på grunn av økt innvandring. Hvordan kan vi klare å bli én kirke?

Foredraget berører et spørsmål som angår oss alle. Det holdes på Palmesøndag etter kirkekaffen, start kl. 13.30. Vel møtt!