Katolsk forum tirsdag 3.desember

Tema: Mot Gud gjennom kunst ved filosof Solveig Bøe. I en del kristne miljøer er skjønnhet blitt oppfattet som noe distraherende som fører oss bort fra Gud heller enn nærmere. I sitt foredrag vil Solveig vil se nærmere på abstrakt kunst som en måte å bevege seg mot Gud på, der det er fargene og lyset i det materielle og sanselige i seg selv som er i fokus og kan føre oss til grensene av det sakrale.

Et lite utsnitt av Gerhard Richters berømte glassmaleri i Kölnerdomen.