Katolsk forum tirsdag 6.mai kl. 19:30: Olavsrelikvier - myter og fakta

Kveldens gjest i Katolsk forum er domkirkearkeolog Øystein Ekroll, som omtaler sitt foredrag slik: "Spørsmålet om kva som skjedde med kroppen til St. Olav er i det siste blitt aktualisert av diskusjonen omkring "St. Olavs arm" i St. Olav katolske domkyrkje i Oslo. Er dette verkeleg ein del av helgenkongen?

Helligdomsarmen, som oppbevares i St. Olav kirke i Oslo. Foto: katolsk.no

Samstundes finst det tre uavhengige skildringar rett før reformasjonen av ein heilt bevart kropp i Olavsskrinet i Nidarosdomen. Kan dette stemme? Vart kroppen til Olav gradvis delt opp og erstatta med eit "nytt" mumifisert lik? Og kva er eigentlig ein Olavsrelikvie?

Sted: foreningslokalet bak St. Olav kirke