Kirken pyntet til Førstekommunion

Søndag den 26. mai var kirken pyntet til en spesiell høytid: 32 barn mottok sin første kommunion i St. Olav Domkirke. Vi gratulerer alle barna og håper vi får se dem ofte i kirken i årene framover.