Kjære Menighet,

Det er et historisk sus over disse dagene. Nå i helgen ankom P Bene og P Vinoth, to Jesu Hjerte-prester som skal virke i vårt stift. Den tredje, P Michael, kommer snart, håper vi, når bare UDI våkner fra sin dvale. Jeg beklager at jeg ikke selv er tilstede for å hilse dem. Andre forpliktelser holder meg borte over helgen, dessverre. Jeg ber dere ta våre nye prester hjertelig imot! Modig er de kommet langt, til noe for dem helt nytt, for å bli ett med oss, for å tjene Kirken og forkynne evangeliet.

Vår menighet ble grunnlagt av en annen Jesu Hjerte-kongregasjon for 150 år siden. Den første etter-reformatoriske katolske kirke i byen var en Jesu Hjerte-kirke. Grunnleggeren til våre nye presters kongregasjon, Pater Léon Dehon, besøkte Trondheim i 1863. Han skrev da følgende: “Trondheim var før i tiden en hellig stad. Talløse undre fant sted på hellig Olavs grav i domkirken. Byen og Munkholmen var fulle av klostre. Nå finnes der kun en liten katolsk misjon, men troen går fremad. Av hele mitt hjerte vil jeg be St Olav for det gode norske folks omvendelse.” “Store ting tar tid”, pleide Kardinal Newman å si. Nå er altså dehonianerne her. Måtte vi sammen, i Jesu navn, hjelpe hverandre på veien til omvendelse og hellighet.

+fr Erik Varden
Biskop av Trondheim