Klosterhelg for unge menn

Brødrene i Munkeby Mariakloster på Levanger arrangerer åpen weekend for unge menn som vil vite mer om klosterlivet

Weekend-arrangementet varer fra fredag 24. til søndag 26. februar 2012. Hensikten med weekenden er å gi unge menn som er nysgjerrige på klosterlivet litt innsikt i hvordan livet arter seg i et cisterciensisk munkekloster. Ta kontakt med Munkeby Mariakloster http://www.munkeby.net/

Adresse: Munkeberget, 7600 Levanger

Epost: post(at)munkeby.net