Korsvei - hver fredag fasten

Jesu bud om å ta opp sitt kors å følge ham finner et helt bokstavelig uttrykk i den kristne skikken å gå korsveiens fjorten "stasjoner" og minnes Jesu lidelsesvandring frem til Golgata.

Christ carrying the Cross, Fra Angelico, 1438. Location: National museum of San Marco, Florence (Museo Nazionale di San Marco).

Hver fredag i fasten, med start 16. februar, blir det korsvei i St. Olav domkirke.

17:30 Norsk
18:40 Engelsk
19:30 Polsk