Korsvei i fastetiden i St. Olav domkirke

Hver fredag i fastetiden er det korsvei i St. Olav domkirke kl. 18:00

Korsveien går vi for å minnes Jesu lidelsesvandring frem til Golgata.