La oss forberede oss på Frelserens ankomst!

Det er Adventstid igjen, og et nytt liturgisk år ligger foran oss. Denne begynnelsen er rik på mening. Advent betyr ankomst eller det å komme inn. Det er Gud som kommer. Det er ikke vi som går til Gud, men Han som kommer til oss.

Kirken gjør mye mer enn å minne oss på at Jesus ble født. Kirken ber oss forberede oss til å oppleve det uforklarlige mysterium at Gud ble menneske for vår frelses skyld. I denne tiden skal vi vente på Guds komme. Vi skal ikke la noe slukne vår lengsel etter Frelseren. Når mennesket glemmer Gud, forsvinner det menneskelige. Mine kjære, la ikke kommers, fordommer og selviskhet dominere våre liv. Det er bare Gud som kan gi oss frelse og lykke. La oss derfor gjøre alt vi kan for å forberede oss på Frelserens ankomst.

Med kjærlig hilsen til dere alle fra sogneprest dom Albert Maczka