Langfredag og påskeaften

Langfredag var Jesu lengste dag, da han led døden på korset. Allerede på 300-tallet gikk de kristne denne dagen i Jesu fotspor opp til Golgata hvor de tilbad korset.

Pietà, le Maître de Chaorce

Noe senere finner vi den samme formen for feiring i Roma. På den tiden som nå mottok alle eukaristien, som var blitt konsekrert dagen før og oppbevart for formålet. Til Langfredags fromhet hører fortsatt korsveisandakten. Langfredag er årets viktigste bots- og fastedag.

 

Påskeaften er Kirkens sørgedag, hvor den står ved Herrens grav. Ingen liturgi feires, alteret er udekket. Som den eneste dag i året mottas ikke Den hellige Kommunion (unntatt ved dødsfare)

 

Kilde: katolsk.no