Les årets Olsokforedrag her!

Pater Olav Müller fengslet som sedvanlig sitt publikum da han holdt foredrag om Hellig Olav som lovgiver på Olsokdagen i foreningslokalet i St. Olav domkirke. Vi fikk presentert et utvidet og mer nyansert syn på Hellig Olavs liv og virke, basert på p.Olavs utrettelige forskning på området.

Last ned: <media 12734 - - "TEKST, Hellig Olav som lovgiver 03, Hellig_Olav_som_lovgiver_03.pdf, 231 KB">Hellig Olav som lovgiver.</media>