Les artikkel om vår menighet i Vårt Land.

En journalist fra Vårt Land har tatt seg tid til å overvære alle messene i løpet av en søndag i juni. I artikkelen kommer det tydelig frem hvor viktig Den katolske kirke er her i Trondheim og i Norge for øvrig, ikke minst når det gjelder integrering av våre nye landsmenn.