Światło pośród ciemnej nocy!

Wigilię Paschalną celebrowali wspólnie ks. Sławomir i ks. Marlo wraz z kilkoma wiernymi w asyście w imieniu nas wszystkich. Tak było w tym roku. 

W imieniu nas wszystkich ponieważ mimo, że nie fizycznie, nasza wspólnota była w tej liturgii zjednoczona. Żadna siła widzialna czy niewidzialna dla oka jak wirus, nie jest w stanie odłączyć nas od wspólnoty z Jezusem Chrystusem. 

Niech Jego światło promieniuje z nas na cały świat i wokół nas wszystkich! 

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał !
 

Drodzy przyjaciele, wraz z liderami lokalnego oddziału Caritas chcę przekazać wam pewne wskazania:

W tych czasach spotykami się z licznymi ograniczeniami dotyczącymi naszych praktyk religijnych. Msze Święte z ludom są odwołane. Drogi krzyżowe czy wspólny różaniec nie mogą się odbywać w grupie liczącej ponad 5 osób w zachowaniu odległości od siebie 2 metry.

Naturalnym jest, że prowadzi to do frustracji a czasami do żalu. Jednocześnie wiemy, że jeśli nie zastosujemy się do zasad i zaleceń, ryzykujemy zarażaniem lub zachorowaniem.

Nasz lokalny oddział Caritas został poproszony o dostrczenie informacji w jaki sposób możemy zadbać o siebie nawzajem w tym czasie. Wraz z liderem naszego oddziału Caritas Trondheim, Florence Moufack, jako ks. proboszcz proszę byście szukali konkretnych informacji i dzielili się nimi z innymi, jak ratować życie w tym czasie:

  • Zostań w domu, 
  • Myj często dłonie, 
  • Zchowaj odpowiedni odstęp od innych. 

Wiemy, że wielu z was czuje się samotnie w tym czasie. Dlatego Florence i ja chcemy zachęcić was do zorientowania się kto mógłby potrzebować teraz naszej pomocy. Kiedy nie możemy się spotkać twarzą w twarz, ważnym jest abyśmy zadbali o siebie nawzajem innymi sposobami. Bądźmy przyjaciółmi na telefon! Może warto postawić sobie za cel zadzwonić do 5 osób dziennie? 

Jeśli nie skontakuj się z którymś z kapłanów czy z Florence by uzyskać odpowiednią radę i pomoc.