Mai er Maria-måned!

Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre hjem.

Ordet rosenkrans har to betydninger. Den ene er betegnelsen på et bønnekjede. Den andre betegner selve bønnen, som består av elementene Fader Vår, Hill deg Maria og Ære være..