Mai er Maria-måned!

Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre hjem.

La Vierge au lys av William Bouguereau

Ordet <link http: www.katolsk.no praksis bonn rosenkransen artikler rosenkransen_en_skole external-link-new-window>rosenkrans har to betydninger. Den ene er betegnelsen på et bønnekjede. Den andre betegner selve bønnen, som består av elementene Fader Vår, Hill deg Maria og Ære være..