Mange barn forbereder seg til den første hellige Kommunion i St. Olav menighet

Det er 28 barn som deltar i katekesen i år, forteller kateket Lena Tande. Det er en hyggelig og interessert gjeng, sier hun. På bildet ser vi noen av dem mens de spiser suppe i pausen under lørdags-katekesen 31. oktober.

 

Noen av de 28 barna som forbereder seg til Førstekommunion.

Katekesen er vanligvis annen-hver mandag ettermiddag, og fire ganger i året samles barna på lørdag formiddag til katekese og påfølgende familie-gudstjeneste. I desember er det katekese hver mandag, for da øves det til julespill som hvert år fremføres i julegudstjenesten 15:00 på juleaften.

Med så mange barn må vi dele oss i tre mindre grupper en del av tiden, sier Lena. Dette er mulig fordi det er flere voksne med. Disse er Nicole Veelo, Pia Hoel Sørensen og Bernadette Fuglem. 

Kateketene henter inspirasjon til undervisningen fra flere kilder. Nettstedet <link http: blilys.no pages katekese external-link-new-window external link in new>Bli lys er en av dem, og alle barn har et eksemplar av<link http: stolavforlag.no external-link-new-window external link in new> <link http: stolavforlag.no external-link-new-window external link in new>Messen , en bok som gjennomgår messens enkelte deler. Undervisningen holdes på norsk, og selv om det er forskjellig hvor godt norsk barna snakker, går det bra, forteller Lena. Vi følger opp så vi er sikre på at de har fått med seg innholdet.