Med Hellig Olav til Bretagne

Dere må ikke glemme Bretagne, ble det sagt under feiringen av1000-årsjubileet for Hellig Olavs dåp i Rouen, forteller p. Egil Mogstad. Bretonerne regner Olav og hans hær som redningsmenn for den unge kirken i det daværende erkebipesetet Dol da den var truet av danske vikinger. Olav skal i følge historien ha kommet dit med hæren sin etter at han ble døpt i Rouen i 1014 og jaget de hedenske agressorene på flukt.

Høymesse søndag 9.november i Katedralen i Dol-de-Bretagne

P. Egil sammen med moder Alleluia ved dominikanerklosteret i Beaufort.

Og her sammen med den forrige og den nåværende abbeden ved benediktinerklosteret i Landevennec.

Vår biskop Bernt Eidsvig og p. Egil fra St. Olav domkirke i Trondheim var invitert til å besøke erkebiskopen av Rennes, nåværende hovedstad og erkebispesete i Bretagne. Av forskjellig årsaker ble dette vanskelig å gjennomføre nå, og p. Egil reiste derfor som biskopens representant som et første skritt i utviklingen av vennskapsbånd mellom Den katolske kirke i Norge og i Bretagne.

Primus motor for kontakten mellom Norge og Bretagne er Gilles Jarnouen de Villartay som interesserer seg spesielt for det han mener er nordiske stiltrekk i romanske kirkebygninger i Bretagne. Dette førte ham til Norge, og årets Olsokfeiring i Trondheim. Han tok initiativ til å få laget en plakett som nå henger i Katedralen i Dol-de-Bretagne. Den fant sin plass under høymessen søndag 9. november, (se bildet) der p.Egil prekte. Plaketten bærer teksten:

« VIKINGS ET BRETONS
DIEU NOUS AIME.
POUR LUI, CHANTONS
DE DOL À TRONDHEIM »

1014 - 2014

«VIKINGER OG BRETONERE,
GUD ELSKER OSS.
LA OSS SYNGE FOR HAM
FRA DOL TIL TRONDHEIM.»

Det ble en eventyrlig rundreise med besøk og messefeiring i flere kirker og klostre, forteller p. Egil. Det historiske perspektivet som betoner den gjensidige kontakten og påvirkningen var spennende. Men den levende kirken av i dag, og muligheten for å møtes i vår tid, var like viktig, og bretonernes åpenbare glede over denne muligheten var direkte rørende, sier han. To klostre har åpnet dørene og ønsker nordmenn spesielt velkommen på besøk. Det er det kontemplative dominikanerklosteret i Beaufort, der moder Alleluia begeistret påpekte at det er det nærmeste søsterklosteret til Lunden kloster i Oslo. Benediktinermunkene i Landevennec ønsker også hjertelig velkommen til besøkende fra Norge.