Melding til de troende fra biskop Bernt Eidsvig

Vi har i dag (07.03.2015) mottatt følgende brev fra biskop Bernt Eidsvig. Han oppfordrer til at det blir lest opp i søndagsmessene 8. mars.

Melding til de troende fra biskop Bernt Eidsvig

Det er dessverre avdekket en praksis som innebærer at personer som har flyttet til Norge fra katolske land, og som vi har gått ut fra er katolikker, er blitt innført som medlemmer i OKB uten uttrykt samtykke. Vi mener selv at en slik praksis er utilfredsstillende, og vi tar kritikk for dette.

Vi gjør nå et grundig arbeid for å kartlegge de faktiske forhold, og gjennomgår hele medlemsregisteret. 13. mars legger vi frem en fullstendig oversikt over medlemstall  til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi har et godt håp om at disse tallene vil vise seg å være mer positive enn spekulasjonene i media kunne tyde på.

Jeg vil gjerne påpeke at våre medarbeidere ikke har hatt til hensikt å registrere andre enn katolikker. Vi har heller ikke hatt til hensikt å registrere noen mot deres vilje eller å motta støtte for personer som ikke er katolikker. I ettertid ser vi at vi skulle ha forespurt samtlige som registreres før registrering skjedde. Lov og regelverk på dette punkt er komplisert, og det er en vesentlig forskjell på å opptre uryddig og ulovlig.

Ledelse og stab i OKB er svært ulykkelige for situasjonen som har oppstått, og vi gjør vårt ytterste for å gi politiet all den informasjon de trenger. Jeg håper vi i samarbeid med Fylkesmannen og Politiet kan komme frem til en tilfredsstillende oppklaring og at vårt register er i overensstemmelse med alle aktuelle forskrifter.

Vi ønsker ikke å spekulere, men å forholde oss til sakens fakta. Mens vi venter på avklaring, er det viktig å opprettholde normal kirkelig aktivitet og pleie vårt fellesskap, både lokalt og i bispedømmet.

+ Bernt Eidsvig