Messer i St. Olav domkirke julen 2020

Søndag 20. desember - 4. søndag i advent
09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
16.00: Messe (litauisk)
18.00: Messe (engelsk)
19.30: Messe (novena) (tagalog)

Torsdag 24. desember - Julaften
12.00: Messe for hele familien
13.30: Messe (polsk)
15.00: Messe for hele familien
16.30: Messe (novena)(engelsk)
22.00: Julenattsmesse (polsk)
24.00: Midnattsmesse

Fredag 25. desember - Juledag
09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
18.00: Messe (engelsk)

Lørdag 26. desember – 2. juledag – Hl. Stefan, diakon og kirkens første martyr.
11.00: Høymesse

Søndag 27. desember - Søndag i Juleoktaven, festen for Den hellige familie
09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
16.00: Messe (vietnamesisk)
18.00: Messe (engelsk)

Mandag 28. desember - De uskyldige barn i Betlehem, martyrer.
18.00: Messe

Tirsdag 29. desember - Thomas Becket
18.00: Messe

Onsdag 30. desember
18.00: Messe

Torsdag 31. desember - Pave Sylvester I
18.00 Messe

Fredag 1. januar – Nyttårsdag – oktavdag for julen. Høytiden for Guds hellige Mor Maria
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
18.00: Messe (engelsk)

Husk å reservere plass på billett.katolsk.no
Bestillingen åpner en uke i forvei.

Husk også å avbestille eller endre billetter du ikke kan benytte!