Nasjonal olsokkommisjon

Olsokfeiringen ledes siden 2010 av en egen kommisjon som har til oppgave å "planlegge og arrangere den nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad rundt 29. juli og generelt støtte opp om olavsfromheten i Norge"

Medlemmer av olsokkommisjonen:

Biskop Berislav Grgic, Tromsø stift

Unn Madsø (leder)

p.Marcelin Rediu, sogneprest i Levanger 

Dom Albert Maczka, sogneprest i Trondheim

Sr. Patrizia Telese, priorinne ved Birgittaklosteret på Tiller

sr. Anne Bente Hadland, Egil Mogstad, Josef Ottersen og Ulf Schancke (medlemmer)

 

trondheim.katolsk.no vil bringe nyheter om kommisjonens arbeid kontinuerlig.