Nawrócenie św. Pawła - jedno z najważniejszych wydarzeń w historii kościola

25 stycznia wspominamy, wydarzenie, któe miało miejsce podczas podróży Szawła do Damaszku, aby tam prześladować chrześcijan. Szaweł został nagle oślepiony niebiańską wizją, a głos przemówił do niego "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" "Kto jesteś, Panie?" - powiedział. A On: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić." Dz 9,15

W kościele katolickim specjalnym dniem świetujemy fakt, że Szawel stał się Pawłem.