Niedziela 22 października - Niedziela Misyjna

Kolekta na wszystkich Mszach świętych przeznaczona jest tego dnia na Missios i misje światowe. Missios jest oficjalną organizacją w Kościele Katolickim zajmującą się troską o biedne diecezje na całym świecie, dziećmi z biednych parafii oraz studentami z obszarów, gdzie otrzymują mało środków na swój pobyt i wykształcenie.

Missio istnieje w 120 krajach na całym świcie. W krajach skandynawskich Missio działą z ramienia Konferencji Nordyckiej Biskupiej.

Missio Norge prosi nas aby modlić się za wszystkich braci i siostry na obrzeżach Kościoła i aby dać im wsparcie finansowe tak aby światło Chrystusa mogło świecić wszystkim ludziom.