Noen endringer i Olsokprogrammet

Endringer i Olsokprogrammet er lagt inn på siden Olsok 2012. Den vil til enhver tid være oppdatert i forhold til eventuelle endringer som skjer.

Olavmerket

Merk info om muligheter for buss fra Stiklestad etter økumenisk Olavsvake lørdag 28. juli ca kl 21.15. Hvis  mange nok melder sin interesse kan det bli satt opp en minibuss.

Se forøvrig hele programmet med innlagte endringer på den egne siden for <link internal-link>Olsok 2012.