Nowa rada parafialna zaczęła pracę!

Nowa rada parafialna została zawiązana w czwartek 16 lutego. Zgodnie z nowymi statutami dla rady parafialnej w Diecezji Trondheim, ks. proboszcz Egil Mogstad został przewodniczącym rady. Sekretarzem wybrany został Klaus Andersen.

Rada parafialna składa się z 3 księży, 5 członków wybranych przez parafian, oraz 2 członków wskazanych przez ks. proboszcza. Kadencja trwa 3 lata.

Sprawozdania ze spotkań rady prafialnej będą umieszczane na tablicy w lokalach parafialnych oraz będą publikowane na stronie internetowej.

W skład rady parafialnej wchodzą:

Ks. proboszcz Egil Mogstad (przewodniczący), ks. Piotr Ostafin i ks.Sławomir Czuba. Z parafian: Klaus Andersen (sekretarz), Marc Dhainaut, Dominika Kowalczyk, Hege Bergvik Strand, Maria Fe Sæther, Beata Turek i Theodor With.

<media 15665>Sprawozdanie ze spotkania rady parafialnej w parafii św. Olafa w czwartek 16 lutego 2017 </media>