NUKs adventsaksjon 2021

Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med Caritas Norge. Under Adventsaksjonen samler ungdommer rundt om i Norges menigheter for å planlegge og organisere aktiviteter for å samle inn penger til aksjonen. Slike aktiviteter kan innebære vaffelsalg, salg av hjemmelagd håndverk, konserter eller julespill, eller simpelthen vandring i byen med bøsser, men dessverre pga åpenbare årsaker vil vi ikke kunne ha muligheten til det i år. Bedre lykke neste gang!

Årets aksjon går til DR Kongo og et prosjekt som vil sikre 36 000 barn, ungdom og voksne mennesker på landsbygda i en mer stabil og trygg fremtid gjennom opplæring i bærekraftig jordbruk. I prosjektet fokuseres det spesielt på ungdom og kvinner. Målet er at menneskene med opplæring i bærekraftig jordbruk får økt sin egen produksjon, solgt produktene sine for en høyere pris, samt at dette skaper mer stabil og varig inntekt. 

For mer informasjon om Adventsaksjonen: https://www.adventsaksjonen.no/arets-aksjon-2