Ny Caritas-gruppe i Trondheim

Flyktingesituasjonen kaller oss til innsats, også her i St. Olav menighet, sier Åshild Kofoed. Etter høymessen på Caritas-søndagen den 26. september sa hun seg villig å lede arbeidet med å etablere en aktiv Caritas-gruppe i Trondheim.

I første omgang gjelder det å få så mange som mulig til å melde seg som aktivister. Foreløpig er vi 3, men vi har som ambisjon å få med mange flere, sier Åshild. Hun håper å få med de unge i dette arbeidet. Når det gjelder kontakt med flyktninger har vi også en stor ressurs blant mennesker i vår menighet som har innvandrerbakgrunn, og som vet hva det vil si å komme som en fremmed til Norge, sier hun.

Åshild ber de som vil være med i Caritas-gruppen om å melde fra til henne, helst på epost: ashild(at)kofoed.no eller om man ikke har den muligheten, 
på telefon 977 31 733