Nytt om personer i St.Olav menighet

P. Grzegorz Rafal Orkisz har flyttet fra Trondheim til Kristansund. Egil Mogstad drar til Paris for ett års teologiske studier. Kamil Fedorczyk skal ha praksis i St. Olav menighet.

P.Grzegorz er blitt sogneprest i St. Eystein menighet, Kristiansund. Han forlot St. Olav menighet den 1. september etter nesten et  år som kapellan her hos oss. Vi takker hjertelig for innsatsen og ønsker p.Grzegorz og menigheten i Kristiansund alt godt!

Egil Mogstad mottok ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig 28. juli 2012. Som prestekandidat for Trondheim Stift skal han studere i Paris i ett år. Biskopens plan så langt er diakonvigsel Olsok 2013 og prestevigsel ved juletider 2013. Egil har tidligere vært prest i den Norske kirke, og senere novise og student i dominikanerordenen. Vi ønske Egil hjertelig lykke til og håper han får et godt år med studiene i Paris!

Prestestudent Kamil Fedorczyk er kommet til Trondheim fra St.Eystein presteseminr for å ha praksis i St.Olav menighet i ca et halvt år. Han har studert teologi i Polen før han kom til St.Eystein presteseminar i 2008. Velkommen til Kamil som vi håper vil trives i vår menighet!