Nytt om programmet i Rouen

Det er nå klart at det blir katolsk messe i katedralen i Rouen på ettermiddagen torsdag den 16. oktober 2014, som er selve 1000-årsdagen for hellig Olavs dåp. Dette kom på plass etter et møte mellom p.Egil Mogstad og representanter for den katolske kirke i Rouen. Det blir en norsk-fransk messe i Mariakapellet i domkirken, øst for høykoret.

Den økumeniske feiringen starter som tidliger annonsert fredag den 17. oktober med en høytidelig gudstjeneste der våre biskoper, Den norske kirkes preses, samt erkebiskopen og domprosten i Rouen vil være tilstede. En minneplakett over Olavs dåp skal avdukes i krypten.

Lørdag 18. oktober blir det kveldskonsert med Trondheimsolistene og Scola Sanctae Sunniva.

Søndag 19. oktober kl. 10:30 blir det pontifikalmesse med mgrs Descubes og biskop Bernt Eidsvig med overrekkelse av Olavsrelikvie til domkirken.

Eventuelle tillegg eller endringer i programmet vil bli annonsert her på St. Olav menighets nettside så snart det foreligger.