Nowe wytyczne: Msza Święta dla maksymalnie 50 osób!

Od 7. maja wchodzi prawo w Norwegii gromadzenia się osób w liczbie 50. Biskup Bernt I. Eidsvig dał pozwolenie na celebrowanie Mszy Świętych przy udziale 50 osób w większości kościołów w diecezji.

Diecezja pracuje nad ogólnymi zasadami, które uwzględnią zarówno liturgiczne jak i praktyczne aspekty zgromadzenia gdy zostaną otwarte Msze Święte dla ludzi. Mamy nadzieję, że nowe zasady będą gotowe przed końcem tygodnia. 

Zobacz cały artykuł na katolsk.no

Chociaż Msze Święte będziemy mogli celebrować od końca tygodnia to musimy pamiętać, że zasady uczestnictwa są bardzo surowe i musimy je przestrzegać. Należy stosować się do wytycznych władz lokalnych, pilnować higieny rąk i odległości od siebie 1 metra. Kawy po Mszach Świętych są wciąż zawieszone i musimy dokładnie wiedzieć kto jest uczestnikiem Mszy Świętej  pośród  grupy 50 osób mówi biskup Eidsvig.

Biskup podkreśla, że Msze Święte w diecezji na stronach katolsk.no, facebook, youtube i stronach parafialnych będą kontynuowane, aby wierzący nadal mogli uczestniczyć w nich cyfrowo, i zaznacza, że nadal obowiązuje zwolnienie z obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej.

Wiele osób miało pytania dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej i jak długo to zwolnienie będzie ważne. Biskopens budskap til de troende om søndags- og påskeplikten kan dere lese her!