Nytt til årets Olsok!

Brosjyre for Olsokfeiringen kan lastes ned på fire språk.

 

Miniseminarer fredag og lørdag kveld med sr Anne Elizabeth Sweet og sr Hanne-Maria Berentzen fra Tautra Mariakloster. "Vi håper disse miniseminarene vil inspirere til et aktivt trosliv i hverdagen" sier Guro-Marte Gulstad fra den lokale Olsok-komiteen.

Olavsfrontalet til nye St. Olav domkirke i Trondheim. Malt av sr.Else-Marie Norland.

Brosjyre for Olsokfeiringen kan lastes ned (i PDF):

<media 12651 - internal-link-new-window "Opens internal link in new window">NORSK</media>     <media 12652 - internal-link-new-window "Opens internal link in new window">ENGLISH</media>     <media 12654 - internal-link-new-window "Opens internal link in new window">FRANÇAIS</media>     <media 12653 - internal-link-new-window "Opens internal link in new window">DEUTSCH</media>

(Se også  Olsok 2013 i venstre spalte)

Søstrene vil  holde en innledning, og så blir det åpent for samtale. Alle er velkommen! 

Fredag 26 juli: Pilgrimssalmene som bønn for vår egen pilgrimsvandring

Innledning (engelsk) ved sr Anne Elizabeth Sweet OCSO 

Pilgrimage to God’s Temple in Jerusalem was an important part of Israel’s religious practice, both for the high feast days and as an expression of personal prayer and devotion.   For this was the dwelling place of God.   Within the book of Psalms, Israel’s book of prayer, we find more than a few Psalms focusing on this theme.  These pilgrimage psalms were prayers for the journey.  

In this presentation, we will focus on these Psalms as prayers for our own “pilgrimages” – our own journeys to the holy places where we find the dwelling place of God, whether it be a shrine such as Nidaros,  God’s Temple in the heavenly Jerusalem at the end of our life, or the dwelling place of God in our heart. 

This presentation will be in English, but handouts will be available in both Norwegian and English.  It will be helpful to have a Bible. 

 

Lørdag 27 juli: Kan Hellig Olav inspirere vårt dagligliv som kristne?

Innledning ved sr Hanne-Maria Berentzen OCSO 

Hvordan bevarer og fordyper vi vår tro i hverdagen? Hvor og hvordan henter vi hjelp til å leve som kristne i et sekularisert samfunn? 

Sr. Hanne-Maria Berentzen OCSO fra Tautra Mariakloster vil innlede og utfordre til samtale. Vi vil se på balansen mellom individuell praksis og hvordan vi bruker hjelp, støtte og utfordring fra det kristne fellesskap, det være seg katolsk eller økumenisk. Vi vil prøve å skape et samtaleforum som både kan ha Åndens sus, være praktisk og jordnært, og løfte oss til undring og kanskje inn i nye dybder. Og selvfølgelig – med Hellig Olavs hjelp.