o. Kjell Arild Pollestad - Katolickie Forum 12 luty.

Wykład nosi tytuł "O tłumaczeniach biblijnych", odbędzie się w kościelnym atrium, wtorek 12. luty, godzina 19:00.

[Translate to Polsk:] p. Kjell Arild Pollestad

W większości współczesnych przekładów Biblii podejmowane są próby aby tekst był jak najbliższy naszym czasom i naszego własnego języka. Często tłumaczysz "znaczenie" tekstu i "przekładasz" język biblijny, aby dostosować go do języka naszych czasów.

Tam, gdzie tekst jest niejasny, próbuje się wyjaśnić słowa, które wydają się obraźliwe dla ludzi naszych czasów, np., w przekładzie Biblii z 2011 roku, nie jest już używane słowo "trędowaty" w Księdze Kapłańskiej, ale używany jest zwrot wskazujący na "chorobę skóry".

Ojciec Pollestad postanowił dokonać tłumaczenia, które jest tak bliskie biblijnej ekspresji, jak to możliwe, i poda szereg uderzających przykładów tego, co faktycznie znajduje się w najbardziej poczytnej książce na świecie.