Od papieskiej wizyty do klasztoru NMP na Tautrze

Pod koniec 1980 roku parafia św. Olafa w Trondheim zamówiła posąg Matki Bożej u rzeźbiarza Tore Bjørn Skjølsvik. Gdy Jan Paweł II odwiedził Trondheim w 1989 r., podczas prywatnej wizyty w katedrze św. Olafa, ukląkł przed figurą Maryi z Jezusem w akcie adoracji.

W 2014 roku kościół został rozebrany ze względu na budowę nowej świątyni na tym samym miejscu. Posąg Maryi był przechowywany wraz z dzwonami i innymi przedmiotami. Dwa lata później, zgodnie z decyzją biskupa Bernta Eidsviga, został on podarowany klasztorowi NMP na wyspie Tautra.

Figura przybyła na Tautrę 30 kwietnia bieżącego roku.Światło z fiordu i nieba wydobywa wszystkie szczegóły w tym pięknym dziele sztuki Skjølsvika, więc musimy się zatrzymać za każdym razem, gdy przechodzimy obok, mówi przeorysza GilChrist Lavigne.Siostry są bardzo zadowolone z tego daru, mówi. Po modlitwach południowych, gdy świeci słońce, jego promienie, przez wysokie okno na ścianie południowej, padają bezpośrednio na Jezusa.

W starej katedrze św. Olafa posąg był umieszczony w głębokiej niszy, tylko z oświetleniem elektrycznym. Pamiętając, jak wyglądał wtedy, i widząc, jak pięknie lśni w nowym otoczeniu, cieszymy się wraz siostrami, z powodu tak pięknej lokalizacji.

Zobacz też