Økumenisk blikk på Hellig Olavs arv

Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, og Trondheim kommune, inviterer til økumenisk seminar om Hellig Olavs arv på Stiklestad 18. april 2012.

Arbeidsgruppen som har forberedt programmet er ledet av Rune Kjenstad fra Trondheim kommune. De øvrige medlemmene i gruppa er Tove Lofthus fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Knut Vik  fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, førsteamanuensis ved HiNT Idar Kjølsvik, representant for Den katolske kirke Unn L. Madsø, prost i Sør-Innherad prostistyreNils Aage Aune, og daglig leder av Nordic Harvest Mission, Håkon Fagervik.

 

Arbeidsgruppa har sitt mandat fra samhandlingsprogrammet, tiltak 8, hvor det blant annet heter: ”Trøndelagsrådet vil videreføre økumenisk dialogarbeid og religionsdialog i nye arrangementer slik at Nidarosdomen kan bli et pilegrimsmål av internasjonalt økumenisk format, og sammen med Stiklestad danne et nasjonalt tyngdepunkt for økumenikk og religionsdialog, preget av respekt for andre trosretninger og religioner.”

<link http: www.trondelagsradet.no ntfk kalender.nsf bakgrunna okmunenisk.pdf external-link-new-window>FINN PROGRAMMET HER