Olsok 2023 - se programmet for Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim

Den katolske kirkes nasjonale feiring av Olav den Hellige

 

Foto: Jan Erik Kofoed, Olsok 2022.

Du kan følge sendinger fra olsokprogrammet på EWTN Norges nettside www.ewtn.no

Torsdag 27. Juli
17.00   Ankomst pilegrimer NUK
17.00   Skriftemål
18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim
19.30   Tilbud om kveldsmat
20.00   Boklansering “Å finne sammen – Politiske innspill” av biskop Erik Varden OCSO. En samtale mellom Kristine Dingstad og biskop Erik Varden

Fredag 28. Juli
08.00   Laudes
09.00   Avgang med buss til Stiklestad
11.00   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke
12.00   Høymesse i Stiklestad kirke med diakonvigsel av Florian Pletscher
14.00   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien
14.30   Tilbud om skriftemål
14.30   Enkel bespisning ved kapellet
16.00   Retur med buss til Trondheim
18.00   Messe i St. Olav domkirke
18.30   1. vesper
19.00   Mottagelse og middag i Foreningslokalet i anledning Florian Pletschers diakonvigsel, vert biskop Erik Varden
22.00   Vigilie med påfølgende sakramentstilbedelse

Lørdag 29. Juli
09.00   Laudes
09.30   Tilbud om skriftemål
09.30   Kafé i atriet
10.00   Barnas Olsok
12.00   Olsokforedrag ved Knut Ødegård
15.00   Høymesse i Nidarosdomen
18.00   Økumenisk vesper i Nidarosdomen
19.00   Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

Søndag 30. Juli
11.00   Høymesse i St. Olav domkirke
12.30   Bussavgang til Munkeby Mariakloster
14.00   Omvisning i det nye klosteret og kirken
15.00   Enkel servering
16.00   Retur med buss til Trondheim

     Sist oppdatert onsdag 31. Mai 2023. Med forbehold om endringer.

Påmelding til Olsokfeiringen
Vi trenger påmelding for å kunne beregne nok buss til Stiklestad og Munkeby Mariakloster, samt påmelding til mottakelse 28. juli og middag 29. juli.

Eventuelle spørsmål kan stilles til olsok(at)katolsk.no
Klikk på aktuell link nedenfor for å komme til ønsket påmeldingsskjema.

Fredag 28. Juli – Buss til Stiklestad

Fredag 28. Juli – Mottagelse og middag i anledning Florian Pletschers diakonvigsel

Lørdag 29. Juli – Avslutningsmiddag kl. 19.00

Søndag 30. juli - Buss til Munkeby Mariakloster